Go back

A new campaign to raise awareness of online hate speech

20/01/2018

Facing Facts and eMORE‘s contribution to the Brussels-based React to Racism campaignRespect dans ma ville, respect en ville (Respect in my city, respect online) will be launched on the 5th February with a training for volunteers on hate speech. During two weeks between 5-12 February and  26 February-5 March our volunteers will be out in the streets of Brussels to raise awareness of online hate speech and of ways for taking action, including using the eMORE mobile app. The app allows users to flag hate speech wherever they might come across it and by reporting it, they also get to contribute to a pan-European reserach project on online hate speech.

For more information in French and Flemish, download the leaflet below.

Respect en ligne, respect dans ma ville, la contribution des projets Facing Facts et eMORE à la campagne bruxelloise Réagis au racisme, débutera le 5 février prochain avec une formation de volontaires sur les discours de haine. Pendant les semaines 5 au 12 février, puis du 26 février au 5 mars, nos volontaires mèneront une campagne dans les rue de la Capitale pour sensibiliser aux discours de haine en ligne et aux moyens de les combattre, ainsi que pour promouvoir l’application eMORE.

Téléchargez le flyer en français et en néerlandais ci-dessous.

Respect on line, respect in mijn stad, is een project dat bestemd is voor een groot publiek met het doel de bewoners van Brussel bewust te maken van haat uitingen op internet. Deze simpel te gebruiken app maakt het mogelijk om je er tegen te keren en er tegen op te treden. Wat is een uiting van haat? Elke communicatie ,gebaseerd op een of meer van zijn kenmerken, zoals huidskleur, etnische of nationale afkomst, handicap, taal, godsdienst of levensovertuiging, geslacht, geslachtsidentiteit, en seksuele geaardheid, die schadelijk is voor een individu of groep. Een uiting is dat alles ? We verstaan onder een haat uiting alle hatelijke uitingen, zoals het gesproken woord, maar ook afbeeldingen, video’s, of enige andere vorm van online activiteiten.